dr Marek Zakosztowicz

dr Marek Zakosztowicz
dr Marek Zakosztowicz
Doświadczenie

Akademię Medyczną w Łodzi ukończył w roku 1987. Od 29 lat prowadzi praktykę lekarską.
Pracuje jako lekarz chorób wewnętrznych, lecząc wielopokoleniowe rodziny - dorosłych i dzieci.
Szkolenie specjalistyczne w zakresie chorób wewnętrznych odbywał w szpitalu im. Madurowicza w Łodzi.
Nabył wieloletnie doświadczenie w zakresie doraźnej pomocy lekarskiej i ratownictwa medycznego.

Ponadto opiniuje i doradza w zakresie roszczeń i odszkodowań powypadkowych.
Od prawie 20 lat pełni funkcję lekarza sądowego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

POZ

Zostań pacjentem Poradni Aloes

Copyrights ©2019 Poradnia Aloes
Created by Strony WWW Łódź