POZ

Rodzaj Cena
Internista – wizyta osobista 180
Internista – wizyta osobista dla agencji ukraińskich 140
Internista – teleporada 100
Internista – wizyta domowa 300
Pediatra – wizyta osobista 200
Pielęgniarka – wizyta domowa 200
Położna – wizyta domowa 200

Lekarze Specjaliści

Rodzaj Cena
Kardiolog + EKG 220
ECHO serca 200

Badania medycyny pracy

Rodzaj Cena
Orzeczenie medycyna pracy/szkoła 120
Duplikat orzeczenia 50
Sanepid 80
Badanie laryngologiczne/neurologiczne/okulistyczne 70
Spirometria 40
EKG 30
Morfologia 20
Retikulocyty 20
Glukoza 10
Lipidogram 40
GGTP 20
ALT 15
HIV combo 60
HCV przeciwciała 50
HBS antygen 50

Badania sportowcy/szkoły

Rodzaj Cena
Zaświadczenie + badania 150
Zaświadczenie 110
EKG 30

Badania kierowców

Rodzaj Cena
Kierowca kat. A, B 200

Badania diagnostyczne

dr Masłowska – powyżej 8. rż., dr Skoczowska – powyżej 18. rż.

Rodzaj Cena
USG biopsja tarczycy – dr Skoczowska 270
USG tarczycy – dr Skoczowska 180
USG jamy brzusznej 170
USG układu moczowego i nerek 170
USG ślinianek 170
USG jamy opłucnowej 170
USG tkanki miękkie, węzły chłonne (1 odcinek) 170
USG jąder 170

Gabinet Pielęgniarki

Rodzaj Cena
Spirometria 60
Spirometria z próbą rozkurczową 90
Audiometria 60
EKG 50
Zdjęcie szwów (1 odcinek) 50
Zmiana opatrunku jałowego 50
Iniekcja domięśniowa 50
Iniekcja dożylna na zlecenie lekarza 50
Szczepienie na zlecenie lekarza 50
Test Combo 3w1 50