W ramach badań profilaktycznych, na podstawie których wystawiane są orzeczenia lekarskie, wykonujemy konsultacje specjalistyczne (laryngolog, okulista, neurolog) oraz badania laboratoryjne.

Wykonujemy trzy rodzaje badań:

  • wstępne wykonujemy nowym pracownikom, którzy rozpoczynają pracę na danym stanowisku lub pracownikom po zmianie stanowiska, jeśli w ich przypadku pojawiło się nowe narażenie nie ujęte w poprzednim badaniu.
  • okresowe wykonywane są  u pracowników, którym wygasła ważność ostatniego zaświadczenia.
  • kontrolne wykonujemy dla każdego pracownika, którzy przez okres dłuższy niż 30 dni przebywał na zwolnieniu lekarskim. Badania sanitarno-epidemiologiczne wykonywane są jako badania wstępne na pewne stanowiska oraz po przebyciu zakażenia chorobami, które mogą zostać przeniesione na inne osoby.

Skierowanie na badania lekarskie do pracy.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie do pracy przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Powinno być ono wydawane w dwóch egzemplarzach – jeden z nich należy do lekarza, a drugi do osoby kierowanej.

Skierowanie powinno zawierać:

  • stanowisko, na którym ma być zatrudniona dana osoba,
  • informacje o występujących na stanowisku pracy czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.