Aloes to działająca od 2016 roku poradnia POZ zlokalizowana na łódzkiej Retkini oraz rodzinna apteka na ulicy Narutowicza 92 w Łodzi.

Nasza poradnia to miejsce przyjazne dla pacjentów w każdym wieku. Pracują u nas wykwalifikowani lekarze rodzinni, interniści i pediatrzy. Prowadzimy również gabinet pielęgniarki środowiskowej oraz położnej. By stać się naszym pacjentem w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej i korzystać z bezpłatnych świadczeń wystarczy wypełnić dostępną na miejscu deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki POZ.

 

Nasze usługi komercyjne (poza POZ)

Oferujemy profesjonalne badania z zakresu medycyny pracy. W poradni Aloes lekarze orzecznicy oraz specjaliści dbają o to, by maksymalnie skrócić czas całej procedury przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu usług. Wszelkie badania z zakresu medycyny pracy włącznie z badaniami laboratoryjnymi można wykonać na miejscu w ciągu jednego dnia. To podejście doceniło wiele firm, które współpracują z naszą Poradnią Medycyny Pracy i kierują do nas swoich pracowników.

Jedną z naszych flagowych usług są badania dla sportowców. Wykonujemy je zarówno dla osób indywidualnych, a także dla drużyn i całych klubów. Dzięki temu, że pracują u  nas doświadczeni lekarze sportowi – dr Konrad Witkowski możemy zaoferować najwyższy standard usług nawet najbardziej wymagającym pacjentom. Współpracę z nami doceniły kluby takie jak: MG13 Szkoła Marcina Gortata, ŁKS, Łódzki Klub Hokejowy, Anilana Łódź, AZS, Metalowiec, Neptun Łódź, Energetyk i wiele innych. Na miejscu można u nas wykonać wszelkie badania i testy z krwi.

Nasza poradnia to również badania kierowców – oferujemy kompleksowe pakiety wszystkich kategorii. Naszą poradnię wybierają chętnie nowi, a także kierowcy zawodowi, którzy muszą okresowo powtarzać badania oraz przechodzić psychotesty. Staramy się, by nasze usługi były konkurencyjne – wszelkie formalności związane z badaniami załatwiamy w możliwie najkrótszym czasie.

 

Po pierwsze – Pacjent

Aloes to poradnia, gdzie na pierwszym miejscu zawsze stawiamy pacjenta. Nasi lekarze to doświadczona kadra specjalistów, którzy otwarci są na Państwa problemy oraz potrzeby. Dzięki takiemu podejściu zapracowaliśmy sobie na zaufanie wielu mieszkańców Retkini i nie tylko, ale nie ustajemy w staraniach i stale podnosimy standard usług, by jeszcze lepiej zaspokajać Państwa oczekiwania w zakresie świadczeń medycznych.

 

e-usługi POZ

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń. Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości? Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Poradni Aloes ul. Hubala 1 w Łodzi

Aloes Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Aloes ul. Hubala 1 w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewelina Czuryszkiewicz.
 • E-mail: ewelinaczuryszkiewicz@aloesmed.pl
 • Telefon: 422072079

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Łódzki Urząd Wojewódzki
 • Adres: Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
 • E-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl
 • Telefon: 426641000

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia znajduje się na parterze bloku mieszkalnego.

W godzinach pracy poradni, w odległości 30 m od wejścia głównego, znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zarezerwowane wyłącznie dla pacjentów Poradni Aloes w godzinach 8.00 – 18.00

Do poradni wejście jest bezpośrednio z chodnika, z możliwością podjazdu pod same drzwi tzw. „Kiss & Ride. Poradnia posiada drzwi automatyczne oraz domofon dla osób oczekujących pomocy asystenta osób niepełnosprawnych, który jest dostępny w naszej poradni w godzinach jej pracy. Wejście do budynku jest oznakowane dodatkowo pismem Braille’a.

Budynek jest parterowy, nie posiada schodów ani uskoków.

Przed drzwiami głównymi znajduje się pole uwagi wg wyznaczonych standardów. Po wejściu do budynku do rejestracji oraz do planu tyflograficznego prowadzą oznakowania poziome (kierunkowe) FON. Plan tyflograficzny zapewnia również informacje głosową dla osób posiadających darmową aplikacje integrującą z planem w systemie „Your way”. W budynku dostępne są pętle indukcyjne (w rejestracji oraz w gabinetach lekarskich), tłumacz języka migowego online a także personel jest przeszkolony w zakresie komunikacji w języku migowym.

Poradnia posiada zorganizowany system komunikacji z pacjentem (system identyfikacji personelu, oznaczenia poziome, pionowe, piktogramy, opisy w języku Braille’a a także e-rejestrację, system kolejkujący, teleporady, wideowizyty, zdalne badania EKG, Holter oraz monitoring pacjentów za pomocą opasek telemedycznych). Oświetlenie w poradni dostosowane jest dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym z zastosowaniem oświetlenia doświetlającego twarz personelu medycznego.

Gabinet lekarski wyposażony jest w transporter (podnośnik) dla osób niepełnosprawnych oraz wagę dla pacjentów na wózkach inwalidzkich. Kozetki lekarskie są z regulowaną wysokością i zabezpieczone barierką. W poczekalni i gabinetach lekarskich są krzesła umożliwiające łatwe wstawanie dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ciągi komunikacyjne pozbawione są przeszkód komunikacyjnych, ściany, drzwi i podłogi są stworzone z zachowaniem właściwego kontrastu. Dodatkowo podłogi wykonane są z zachowaniem standardów o podwyższonym współczynniku antypoślizgowym.

W poradni jest możliwość wizyt pacjentów wraz z psem przewodnikiem.

Kontrast na stronie internetowej poradni pod adresem poradniaaloes.pl spełnia wymagania WCAG 2.1 na poziomie AAA.

Poradnia stale monitoruje wytyczne i na bieżąco wdraża w życie obowiązki wynikające z dostosowania placówki do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami