Rozwój współczesnej medycyny nabrał ogromnego tempa.

Pomimo zdobytej i ugruntowanej przez stulecia wiedzy medycznej – zwłaszcza wiedzy o lekach, które stosowane są w terapii tychże chorób – niejednokrotnie powstaje potrzeba dokładnego poznania i przebadania „nowej” substancji leczniczej.

Te właśnie nowatorskie badania kliniczne pozwalają lekarzom w sposób skuteczniejszy i bezpieczniejszy dla Pacjenta leczyć wiele chorób.

Badania kliniczne pozwalają ocenić, czy dany lek jest skuteczny w swoim działaniu, bądź także wpłynąć na rozszerzenie wskazań do jego stosowania. Badania kliniczne prowadzi się zarówno nad lekami nowymi (niedostępnymi w sprzedaży), jak nad cząsteczkami, które już wcześniej zostały dopuszczone do obrotu.

Uczestnictwo w badaniu klinicznym jest dla Pacjenta całkowicie bezpieczne. Zasady i wytyczne GCP (ang. Good Clinical Practice – pol. Dobrej Praktyki Klinicznej) precyzują, na czym polega udział Pacjenta w takim badaniu, między innymi:

 • Pacjent najpierw podpisuje formularz świadomej zgody na udział w danym badaniu klinicznym, otrzymawszy od lekarza wyczerpujące informacje o korzyściach oraz ewentualnych działań niepożądanych, które mogąc wystąpić w trakcie leczenia.
 • Pacjent, w każdym momencie prowadzenia badania klinicznego, zachowuje pełnię swoich praw – określonych jasno w Karcie Praw Pacjenta; w żadnych okolicznościach i na żadnym etapie badania klinicznego Pacjent praw tych nie traci.
 • Pacjent na każdym etapie badania klinicznego może się z niego wycofać – bez ponoszenia żadnych konsekwencji (zdrowotnych, finansowych czy prawnych).
 • Pacjent ma stałe i niezbywalne prawo do wglądu do swojej dokumentacji medycznej, jak również do wyników badań dodatkowych.
  Stan zdrowia Pacjenta, który zgłosi się do udziału w badaniu klinicznym, jest nieustannie i skrupulatnie kontrolowany przez zespół doświadczonych lekarzy i pielęgniarek.

 

Do korzyści, które wynikają dla Pacjenta bezpośrednio z jego udziału w badaniu klinicznym, zaliczamy:

 • Dostęp do innowacyjnych metod leczenia
 • Aktywne współuczestnictwo w rozwoju medycyny
 • Wzmożenie poczucia samokontroli nad stanem własnego zdrowia
 • Świadomość przychodzenia z pomocą innym potrzebującym Pacjentom
 • Stały dostęp do świadczeń zdrowotnych – diagnostyki i leczenia chorób, w ramach których wykorzystywane są najwyższej klasy urządzenia medyczne
 • Nieodpłatne, nowoczesne leczenie farmakologiczne