Oprócz wykonywania badań, w poczet usług wykonywanych w Poradni Aloes wchodzą także działania profilaktyczne oraz wspieranie pracodawców w rozpoznaniu, ocenie i ograniczaniu szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy, udzielanie porad, monitorowanie zdrowia pracowników, czy informowanie pracowników o zmniejszaniu ryzyka wystąpienia chorób zawodowych.

W naszej Poradni wszystkie badania można wykonać na miejscu w ciągu jednego dnia. To podejście doceniło wiele firm, które współpracują z naszą Poradnią Medycyny Pracy i kierują do nas swoich pracowników.

Wykonujemy także: