Programy Edukacyjne Personelu Medycznego na temat  3 najczęściej występujących Chorób Przewlekłych w obecnej populacji

11.09.2023

Najpopularniejsze jednostki, a więcej na ich temat możesz przeczytać w informatorach oraz ulotkach dostępnych w naszej placówce.

– Nadciśnienie tętnicze (samoistne) I10,

– Zaburzenia metabolizmu lipoprotein i inne lipidemie E78,

– Cukrzyca insulinoniezależna E11

Opracowano najpopularniejsze jednostki chorobowe, a więcej na ich temat możesz przeczytać w informatorach oraz ulotkach dostępnych w naszej placówce.