28.09.2021

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego Poradnia Aloes wznawia bieżącą realizację szczepień ochronnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • szczepień obowiązkowych, które zgodnie z PSO powinny być wykonane do 24 miesiąca życia,
  • szczepień z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji dzieci z chorobami przewlekłymi, dla których istnieją szczególne wskazania zdrowotne do szczepień,
  • szczepień poekspozycyjnych przeciw wściekliźnie, tężcowi, odrze, ospie wietrznej, WZW typu B, według wskazań medycznych we wszystkich grupach wieku,
  • realizacji wszystkich szczepień ochronnych, których konieczność podania lub dokończenie wynika z ChPL.

Ponadto wprowadzamy dodatkowe zasady dla Państwa bezpieczeństwa:

  • w Poradni jednoczasowo może przebywać tylko jedno dziecko z jednym zdrowym opiekunem (wyjątek stanowi szczepienie rodzeństwa) – z tej przyczyny wizyty umawiane są w większych odstępach czasowych. Serdecznie prosimy Państwa o przybywanie do nas nie wcześniej niż o umówionej godzinie, aby dać czas na opuszczenie Poradni poprzedniemu Pacjentowi. Zachęcamy Rodziców do przybywania w maseczkach ochronnych.
  • szczepienia odbywają się w godzinach porannych – przed godzinami przyjęć pozostałych Pacjentów,
  • pielęgniarka szczepienna przed wyznaczoną wizytą przeprowadza teleporadę dotyczącą stanu zdrowia pozostałych domowników,
  • personel stosuje ogólnie zalecane środki ochrony,
  • po każdym Pacjencie dezynfekowane są powierzchnie, z którymi styka się pacjent oraz jego opiekun.

Szczepienie możemy przeprowadzić jeżeli:

brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciąg 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2);

zarówno dziecko, jak i rodzic/opiekun, a także domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.