Z usług naszej poradni korzystać można bezpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Każdej osobie ubezpieczonej przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z usług podstawowej opieki zdrowotnej, czyli wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, który zawarł umowę z NFZ, a także z pomocy pielęgniarki i położnej POZ.

Aby skorzystać z wymienionych świadczeń w naszej Poradni Aloes trzeba być naszym pacjentem. W tym celu wystarczy wypełnić Deklarację wyboru:

Deklarację należy wypełnić poprawnie swoimi danymi oraz danymi naszej Poradni: Poradnia Aloes, 94-048 Łódź, ul. Hubala 1.

Na deklaracji należy zaznaczyć także, który raz w ciągu roku kalendarzowego dokonuje się zmiany placówki. Bezpłatnego zmiany świadczeniodawcy można dokonać 3 raz w ciągu roku. Za każdą kolejną zmianę w tym samym roku należy ponieść opłatę w wysokości 80 zł (nie dotyczy to osób, które zmieniły miejsce zamieszkania lub kiedy dotychczasowy świadczeniodawca przestał udzielać świadczeń).

Pacjentem Poradni Aloes zostaje się w dniu złożenia w naszej siedzibie poprawnie wypełnionej i podpisanej deklaracji i od tego momentu zyskuje się prawo pobierania bezpłatnych świadczeń w ramach POZ.

Podczas umawiania wizyty wystarczy mieć przy sobie dowód tożsamości, by potwierdzić ubezpieczenie w systemie eWUŚ.